Redakcja Deala

Redakcja magazynu „Deal” to grupa zaprzyjaźnionych osób, której celem jest tworzenie profesjonalnego magazynu, skierowanego do szerokiego grona studenckiego oraz osób zainteresowanych tematyką biznesową. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu dwa razy w roku ukazują się kolejne wydania, tworzonego z pasją magazynu, rozpoznawalnego w największych polskich miastach.

Narek Soghbatyan

Koordynator Projektu
+48 698 760 600
narek.soghbatyan@skninwestor.com

W Magazynie odpowiedzialny za nadzór projektu. Do jego zadań należy promocja, pozyskanie partnerów, kontakt z drukarnią i kolportaż. W SKN Inwestor działa od 2016 roku.

Maciej Ciarkowski

Redaktor Naczelny
+48 732 249 110
maciej.ciarkowski@skninwestor.com

W Magazynie nadzoruje działania redakcji. Odpowiada za kontakt z autorami, sprawdzenie poprawności tekstów i skład magazynu. Działa w organizacji od 2015 roku.

Magdalena Borettini

Redaktor

Natalia Kaczmarek

Redaktor

Magda Kollar

Redaktor