GLOBALIZACJA A KRYZYS GOSPODARCZY

Globalizacja wpływa na coraz większą
współzależność gospodarczą świata. Szybki
proces łączenia się przedsiębiorstw w duże
korporacje i konglomeraty przyczynia się
do znacznego zróżnicowania ekonomicznego
w skali globalnej. Widoczny jest także
efekt zarażania, czyli przenoszenia wszelkich
impulsów i sygnałów koniunkturalnych
na resztę globu. Opisywane tendencje
są sporym zagrożeniem dla stabilności
gospodarki światowej. Brak unormowań
w opisywanych materiach może być przyczyną
kolejnego kryzysu ekonomicznego.

Konglomeraty finansowe
Powstawanie konglomeratów finansowych jest
rezultatem integracji międzysektorowej, ale także
i transgranicznej . Pod wpływem biegnącego czasu,
siła tj. wartość aktywów finansowych holdingów
będzie się zwiększać.
W przypadku upadku jednego z takich
podmiotów w niedalekiej przyszłości, gospodarka
światowa może zupełnie się pogrążyć, a skutki
tego kryzysu mogą być niewyobrażalne. Już teraz
wielkość opisywanych podmiotów jest olbrzymia.
W 2015 roku największym konglomeratem był
brytyjski HSBC – 2,7 bln USD, zaraz za nim Bank
of China – 2,6 bln USD i JP Morgan Chase 2,4 bln
USD. Tak duży kapitał skumulowany wokół pojedynczych
pomiotów niesie w sobie duże niebezpieczeństwo
dla całego sektora finansowego w przypadku
upadku jednego z nich.
Korporacje transnarodowe
O tym, jak dużą rolę w gospodarce światowej
odgrywają korporacje świadczą wielkości ich
aktywów. W 2015 roku kapitalizacja największej
korporacji świata tj. Apple wyniosła 725 mld USD.
Drugą pozycję zajęło Google Inc z wielkością 375
mld USD. Niewiele mniej wyniosła kapitalizacja
Exxon Mobil Corp – 357 mld USD.
Aby uzmysłowić sobie wielkość korporacji,
dobrym zabiegiem będzie porównanie ich kapitalizacji
z potencjałem ekonomicznym krajowych
gospodarek. Wielkość firmy Apple można porównać
z PKB Arabii Saudyjskiej, Google z wielkością
gospodarki Kolumbii, a aktywa Exxon Mobile są zbliżone z produktem krajowym brutto Republiki
Południowej Afryki. To porównanie pokazuje,
że możliwości produkcyjne i finansowe korporacji
są porównywalne z potencjałami gospodarek
wielu państw. Tak duża wielkość tych przedsiębiorstw
często doprowadza do tego, że to właśnie
one dyktują warunki współpracy z gospodarkami
narodowymi, a co często w znaczący sposób wnika
w kwestie autonomiczności i niezależność polityki
gospodarczej.

 

Więcej w 21 wydaniu magazynu DEAL

  • Date 23 listopada 2016
  • Tags Makroekonomia, Warto wiedzieć
  • URL View Project